Gabinet Psychoterapeutyczny

dr hab. n. hum.
Małgorzata Opoczyńska-MorasiewiczGabinet Psychiatryczny

dr n. med.
Janusz Morasiewicz

-- [ Szkolenia w psychoterapii psychodynamicznej ] --

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz i Janusz Morasiewicz mają doświadczenie prowadzenia zarówno wykładów, jak i seminariów i warsztatów szkoleniowych dla osób szkolących się w psychoterapii.

Proponujemy udział w uzupełniającym szkoleniu psychoterapii psychodynamicznej dla osób szkolących się w innych podejściach terapeutycznych.
Szkolenie takie obejmuje zajęcia w formie seminariów, warsztatów psychoterapeutycznych, superwizji grupowej w podejściu psychodynamicznym i grup Balinta.
Uzgodnienie szkolenia możliwe jest po zgłoszeniu się co najmniej 8-10 osób.