Gabinet Psychoterapeutyczny

dr hab. n. hum.
Małgorzata Opoczyńska-MorasiewiczGabinet Psychiatryczny

dr n. med.
Janusz Morasiewicz

-- [ Superwizja psychoterapii ] --

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczanie w superwizowaniu indywidualnym i grupowym psychoterapii zarówno osób szkolących się w psychoterapii, jak i terapeutów oraz zespołów terapeutów z placówek lecznictwa psychiatrycznego klinicznego, szpitalnego i ambulatoryjnego.

Janusz Morasiewicz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczanie w superwizowaniu indywidualnym i grupowym psychoterapii zarówno osób szkolących się w psychoterapii, jak i terapeutów oraz zespołów terapeutów z placówek lecznictwa psychiatrycznego ambulatoryjnego, szpitalnego i klinicznego.

W superwizji Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz i Janusz Morasiewicz uwzględniają podejście psychodynamiczne, przydatne zarówno dla osób stosujących to podejście w psychoterapii, jak i dla terapeutów stosujących inne podejścia terapeutyczne.

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA

Superwizja indywidualna realizowana może być w modułach 45 min. lub ich wielokrotności (np. 90 min.). Uzgodnienie superwizji dokonane powinno być indywidualnie z superwizorem.

SUPERWIZJA GRUPOWA

Superwizję grupową należy uzgadniać z określonym superwizorem. Superwizja grupowa możliwa jest albo w przypadku zgłoszenia się grupy osób (co najmniej 3) albo po otrzymaniu co najmniej 3 indywidualnych zgłoszeń.