Gabinet Psychoterapeutyczny

dr hab. n. hum.
Małgorzata Opoczyńska-MorasiewiczGabinet Psychiatryczny

dr n. med.
Janusz Morasiewicz

-- [ Analiza szkoleniowa dla terapeutów ] --

Zarówno Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, jak i Janusz Morasiewicz posiadają kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu tzw. analizy własnej ( psychoterapii szkoleniowej) osób szkolących się w psychoterapii i podejmują się tego rodzaju psychoterapii.