Gabinet Psychoterapeutyczny

dr hab. n. hum.
Małgorzata Opoczyńska-MorasiewiczGabinet Psychiatryczny

dr n. med.
Janusz Morasiewicz

-- [ Gabinety ] --

Gabinet Psychoterapeutyczny
prowadzony jest przez Małgorzatę Opoczyńską-Morasiewicz,

specjalistę psychologa klinicznego,
psychoterapeutę i superwizora psychoterapii.

Gabinet Psychiatryczny
prowadzony jest przez Janusza Morasiewicza,

specjalistę psychiatrę,
psychoterapeutę i superwizora psychoterapii.

W obu Gabinetach udzielane są różne rodzaje świadczeń zdrowotnych dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i bedących w kryzysach psychicznych oraz prowadzone są superwizje psychoterapii - indywidualne i grupowe, a także grupy Balinta dla terapeutów i osób udzielających pomocy psychologicznej.